Zakupy na raty

santanderconsumer655

Kredyt Konsumencki na zakup towarów i usług 
Santander Consumer Finanse S.A  

Minimum Formalności:

 • bez poręczycieli,
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,
 • prosty sposób dokumentowania tożsamości oraz źródła dochodów,
 • możliwość łączenia różnych źródeł dochodów, w tym współmałżonka.

Masz możliwość zawarcia umowy:

 • bez zbędnych formalności- wystarczy tylko dowód osobisty potwierdzający tożsamość
 • na podstawie deklaracji, jeśli:

*posiadasz stałe źródło dochodów ( dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę),

*okażesz dodatkowe dokumenty tożsamości ( np. prawo jazdy i kartę płatniczą),

* masz zarejestrowany na siebie telefon ( stacjonarny lub komórkowy),

* znasz NIP i numer telefonu pracodawcy.

Jeśli chcesz przyśpieszyć decyzję kredytową albo wziąć kredyt na kwotę wyższą niż 6000zł, sprawdź obok, jakie dokumenty będą ci potrzebne do zawarcia umowy.

Maksimum dostępności:

 • brak konieczności wpłaty własnej,
 • rozłożenie kredytu aż do najniższych np. 36 równych rat miesięcznych,
 • możliwość zakupu towarów i usług o wartości do 50 000zł.

Bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich:

 • możesz dodatkowo ubezpieczyć swoje życie i zdrowie oraz zabezpieczyć siebie od finansowych następstw utraty pracy,
 • masz możliwość skorzystania z zalet Pakietu ,, Pomoc na zawołanie, dzięki któremu zyskujesz wsparcie  medyczne i techniczne.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ŹRÓDŁO DOCHODU KLIENTA ( DO WYBORU PRZEZ KLIENTA)

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, kontraktu oraz uzyskujące stałe dodatki do wynagrodzeń, zasiłki, świadczenia:

 • wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający przelew pensji, pasek płacowy, lista płac lub
 • informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych ( RMUA),
 • umowy, uchwały, odcinki oraz zaświadczenia o dochodach.

Emeryci i renciści, uzyskujący też stałe dodatki do świadczeń:

 • jeden z trzech ostatnich odcinków świadczeń emerytalno-rentowego lub
 • przekaz pocztowy, wyciąg, inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego  oraz pielęgnacyjnego lub
 • decyzja o przyznaniu /waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego,
 • informacje o dochodach PIT-11A lub PIT-40A z ostatniego okresu rozliczeniowego lub
 • zaświadczenie o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, na podstawie ryczałtu, karty podatkowej:

 • przekaz pocztowy/ wyciąg/ inne dokumenty bankowe / zaświadczenie potwierdzające wpłatę 3 ostatnich zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego lub
 • informacje o dochodach PIT-36 36L lub PIT-28 lub
 • trzy ostatnie deklaracje Vat-7 z dowodami wpłat podatku z potwierdzeniem nadania/ odbioru lub
 • aktualne zestawienie ( wydruk) z podatkowej książki Przychodów i Rozchodów lub rachunek Zysków i Strat lub
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  o wysokości osiągniętych dochodów lub
 • Ewidencja przychodów oraz dowody potwierdzające wpłatę 3 ostatnich zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego lub
 • decyzja Urzędu Skarbowego o przyznaniu karty podatkowej z określoną  wysokością należnego podatku.

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej lub
 • umowa na kontraktację oraz faktury dotyczące wypłat z tytułu tej umowy z ostatnich trzech miesięcy lub
 • nakaz płatniczy z Urzędu Gminy oraz dwa ostatnie dowody wpłat podatku  ( dopuszczalne informacje terminowej opłacie na nakazie płatniczym) lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o nie zaleganiu z podatkiem.

Umowy cywilno-prawne  ( o dzieło, zlecenie agencyjne, inne) oraz prywatny przychód z najmu lub dzierżawy:

 • umowa cywilno-prawna / wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ środków z wynagrodzenia lub
 • zaświadczenie o dochodach od podmiotu, z którym zawarto umowę cywilno-prawną,
 • umowa najmu lub dzierżawy lokalu oraz 3 ostatnie dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego lub
 • umowa najmu lub dzierżawy lokalu oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkiem dochodowym.

Dodatkowe źródła dochodów klientów ( stypendia, diety, alimenty, tantiemy, dywidendy, lokaty, inne inwestycje finansowe):

 • decyzje/uchwały/umowy/zaświadczenia dotyczące kwoty i okresu uzyskiwania dochodów lub
 • wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto wynagrodzenia określające wysokość, oprocentowanie i okres trwania, kwotę wypłacanych odsetek z lokaty lub
 • informacje o dochodach PIT-8C.